Bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe khác nhau như thế nào?

139

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe là 2 hình thức bảo hiểm giúp hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Tuy có một số điểm tương tự, hai loại bảo hiểm này cũng thường có các quyền lợi và chương trình khác nhau, khiến cho trải nghiệm của người tham gia cũng có nhiều khác biệt. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của nhà nước, thường đi cùng với bảo hiểm xã hội. Không mang tính lợi nhuận, bảo hiểm y tế được nhà nước tổ chức với mục đích an sinh xã hội. Bảo hiểm y tế có chia tuyến:

  • Đúng tuyến: khi bạn khám chữa bệnh tại cơ sở y tế đã đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế.
  • Trái tuyến: khi bạn khám chữa bệnh tại cơ sở y tế KHÔNG CÓ đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế.
  • Vượt tuyến: khi bạn khám chữa bệnh tại cơ sở y tế ở tuyến trên so với cơ sở đã đăng ký.
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Giải thích các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của doanh nghiệp bảo hiểm (gói cho doanh nghiệp hoặc cho cá nhân)

Bảo hiểm sức khỏe là gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của công ty bảo hiểm tư nhân. Có 3 hình thức tham gia chính:

  • Thông qua đơn vị công tác, ví dụ công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
  • Tự tham gia gói bảo hiểm sức khỏe của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
  • Bổ sung thêm bảo hiểm sức khỏe bổ trợ vào sản phẩm bảo hiểm chính của công ty bảo hiểm nhân thọ.
Thẻ bảo hiểm sức khỏe của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential

Phân biệt các điểm khác nhau giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe

ĐIỂM SO SÁNH

BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Quyền lợi bảo hiểm Chi trả từ 40% đến 100% dựa theo tình trạng đúng tuyến, trái tuyến, gồm chi phí khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, hoặc cả hai, tùy đối tượng và trường hợp. Chi trả chi phí khám chữa bệnh thực tế theo cam kết trong hợp đồng.
Mức phí Phí bảo hiểm dựa theo thu nhập và mức lương cơ sở theo quy định nhà nước. Phí bảo hiểm dựa theo số tiền bảo hiểm, độ tuổi, giới tính, ngành nghề và phạm vi bảo hiểm.
Độ tuổi tham gia   Không giới hạn độ tuổi. Thông thường từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi. Tuy nhiên, một số ít gói bảo hiểm sức khỏe trên thị trường  dành cho người có độ tuổi tham gia trên 65.
Độ tuổi được bảo vệ Không giới hạn độ tuổi. Thông thường từ thời điểm được cấp đến 70 hoặc 85 tuổi.
Gia hạn và tái tục Gia hạn hàng năm. Tiếp tục đóng phí để tham gia. Gia hạn hàng năm và tiếp tục đóng phí. Trong một số trường hợp công ty bảo hiểm sẽ đánh giá lại hồ sơ sức khỏe dựa trên lịch sử bồi thường và có thể điều chỉnh quyền lợi như thỏa thuận trong hợp đồng.
Danh sách bệnh Không loại trừ bệnh nào, ngay cả bệnh bẩm sinh, có sẵn, hay tự ý gây ra. Bảo hiểm theo danh sách bệnh và mức độ nghiêm trọng theo từng giai đoạn. Bệnh nền, bẩm sinh, bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt hoặc tự ý gây ra thường bị loại trừ.
Phạm vi bảo hiểm Trong nước, cụ thể trên lãnh thổ Việt Nam. Trong nước, trong khu vực Đông Nam Á, hoặc toàn cầu tùy hợp đồng và công ty.
Cơ sở y tế liên kết Cơ sở y tế công lập của Nhà nước, theo thẻ bảo hiểm y tế. Bao gồm cơ sở y tế tư nhân và quốc tế có liên kết theo danh sách bảo lãnh viện phí.
Thủ tục xin bồi thường Không đơn giản. Cần nhiều giấy tờ và nộp hồ sơ giấy cho cơ quan bảo hiểm sau khi điều trị. Đơn giản và thuận lợi. Được bảo lãnh viện phí, hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống/trang web bồi thường của công ty bảo hiểm hoặc đến các chi nhánh và đại lý gần nhất.
Các quyền lợi khác Không có. Chỉ chi trả cho chi phí khám chữa bệnh của chính người được bảo hiểm. Nhiều gói bảo hiểm sức khỏe có bao gồm hỗ trợ chi phí cho người nhà chăm sóc bệnh nhân, vận chuyển y tế, điều dưỡng tại gia, xét nghiệm,…
Quyền lợi nha khoa, thai sản Trợ cấp thai sản có bao gồm trong bảo hiểm xã hội. Không có nhiền quyền lợi nha khoa. Thuộc danh sách quyền lợi được bảo hiểm khi đăng ký tham gia mở rộng.
Thẻ bảo hiểm Cầm thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Cầm thẻ bảo hiểm sức khỏe để được bảo lãnh viện phí.

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe: giải pháp bảo vệ sức khỏe cho nhiều đối tượng

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe đều có mục đích chung là hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia.

Bảo hiểm y tế khác với bảo hiểm sức khỏe ở nhiều phương diện. Vì thế, để đảm bảo chế độ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình, giải pháp tốt nhất là tham gia cả hai. Phí bảo hiểm y tế không quá nặng nề cho dân công sở và phí bảo hiểm sức khỏe cũng rất hợp lý so với quyền lợi.